Οι αθλητές γεννηθέντες 2004-2005 φεύγουν για ζύγιση από το σύλλογο στις 5.00μ.μ. την Πέμπτη

Του 2006-2007 την Παρασκευή στις 2.20 μ.μ. από το σύλλογο της Σουλίου

Του 2008-2009 το Σάββατο 2.00μ.μ. από το σύλλογο της Σουλίου.

Οι αθλητές αγωνίζονται την επόμενη της ζύγισης,  ακριβείς ώρες θα γνωρίζουμε μετά την κλήρωση