Ο σύλλογός μας συμμετείχε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου για να τιμήσει την Εθνική εορτή της Ελλάδος.