Ο συλλογός μας τίμησε την εθνική εορτή της Ελλάδας την 28η Οκτωβρίου λαμβάνοντας μέρος στην παρέλαση.Μικρά και μεγάλα μέλη βημάτισαν με υπερηφάνεια.Και του χρόνου!