Η πολεμική τέχνη του Taekwon-do έχει ως σκοπό εκτός από την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης και την εκμάθηση αγωνιστικών επιδεξιοτήτων στους μαθητές και την απόκτηση γνώσεων μέσα από τις βαθιές φιλοσοφικές διαστάσεις του αθλήματος. Είναι φανερό ότι αυτό το είδος της πολεμικής τέχνης, εκτός από την τεχνική του μορφή, χαρακτηρίζεται και από σημαντικές φιλοσοφικές έννοιες. Γι’ αυτό, μόνο εκείνοι που αναγνωρίζουν το φιλοσοφικό του χαρακτήρα, μπορούν να υπολογίζουν στη βελτίωση της τεχνικής τους ικανότητας.

Η φιλοσοφία του Taekwon-do ξεκινά με το όνομα της τέχνης, που φιλολογικά σημαίνει τη μέθοδο εκείνη η οποία συνδυάζει τη δύναμη των ποδιών, των χεριών και του πνεύματος.

ΤΟ Tae αναφέρεται στο κάτω μέρος του σώματος (οτιδήποτε κάτω από τη ζώνη) και στις φυσικές του ικανότητες, δηλαδή στην αναπήδηση, στο άλμα, στους βηματισμούς, στο τρέξιμο, στην ώθηση – κλωτσιά με δύναμη ή με ταχύτητα και σε πολλές άλλες παραλλαγές μετακινήσεων.

ΤΟ Kwon αναφέρεται στον κορμό του σώματος και σχετίζεται με οποιαδήποτε κίνηση γίνεται με τα χέρια και τους ώμους, όπως είναι οι αποκρούσεις – μπλοκαρίσματα και τα αμυντικά χτυπήματα με ταχύτητα και δύναμη. Το Tae μαζί με το Kwon αποτελούν τη φυσική όψη του Taekwon-do.

TO Do είναι η φιλοσοφική βάση του Taekwon-do. Αναφέρεται σε οτιδήποτε βρίσκεται πάνω από το λαιμό και σχετίζεται με το μυαλό, το οποίο κυβερνάει το σώμα. Το Taekwon μαζί με το Do συμβολίζουν την αρμονική συνύπαρξη σώματος και πνεύματος. Αυτό το ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο, ασκείται και αναπτύσσεται ταυτόχρονα, μέσα από την υπάρχουσα μεταξύ των δύο παραγόντων αλληλεπίδραση. Με την αγωγή του σώματος και του πνεύματος επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη ισορροπία και αρμονία, που βοηθάει τον μαθητή να προσαρμοστεί σωστά στο κοινωνικό σύνολο.

5.Benefits-of-TKD-RESPECT1ΟΙ μαθητές του Taekwon-do διδάσκονται τέσσερις αρχές καλής συμπεριφοράς, οι οποίες είναι κατά σειρά προτεραιότητας: η γενναιότητα, η ακεραιότητα, η επιμονή και ο αυτοέλεγχος. Οι αρχές αυτές προέρχονται από τον κώδικα ηθικής του Taekwon-do.

Η επιμονή είναι απαραίτητη για την πρόοδο του μαθητή στο Taekwon-do. Ο μαθητής δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από τις δυσκολίες τελειοποίησης της τεχνικής. Χωρίς επιμονή και αφοσιωμένη εκπαίδευση δεν πρόκειται να αποκτηθούν οι απαραίτητες επιδεξιότητες.

Ο αυτοέλεγχος είναι επίσης μια άλλη απαραίτητη αρετή. Αυτή η αντίληψη είναι σημαντική για το μαθητή του Taekwon-do. Ο μαθητής πρέπει να ελέγχει το θυμό του και ποτέ να μην αφήνει τα συναισθήματά του να τον οδηγήσουν σε βίαιες ενέργειες.

Η φιλοσοφική διάσταση του Taekwon-do διδάσκεται και εμπεδώνεται δια μέσου των ηθικών αρχών του αθλήματος. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του πνεύματος, του ήθους και η διάπλαση του χαρακτήρα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μικροί αθλούμενοι να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο και να διακριθούν και ως μέλη της κοινωνίας. Οι αθλούμενοι, μαθαίνοντας να εργάζονται μεθοδικά και δημιουργικά, κατακτούν τη γνώση και την τέχνη της μάθησης, ώστε να εφοδιάζονται με ικανότητες και ήθος.

Η φιλοσοφία του Taekwon-do επηρεάζει θετικά και συνετά τη συμπεριφορά των νεαρών αθλουμένων μέσα κι έξω από τους χώρους άθλησης. Με το Taekwon-do αναπτύσσονται κίνητρα, τα οποία συμβάλουν στην απόκτηση όλων εκείνων των πνευματικών και ηθικών εφοδίων, με τα οποία οι νέοι εντάσσονται με επιτυχία στον ωραίο αλλά και δύσκολο αγώνα της ζωής